Zoeken en vervangen van veldinhoud

Om voor meerdere records een term te vervangen in een bepaald veld is een handige tool beschikbaar.

Klik onder Beginscherm op Instellingen

Klik op database expert tool

Stel dat de naam Medische Bibliotheek in het signatuurveld vervangen dient te worden door Studiecentrum.

   Via de tab zoeken zoekt u in het veld vindplaats (=SIGnatuur) alle records met Medische Bibliotheek   
   Voer de termen in en vergeet niet het juiste veld te kiezen

   

   Om te controleren of de wijziging goed wordt verwerkt kan geklikt worden op Toon voorstel.
   Indien goedgekeurd, kan geklikt worden op Vervang en voer uit.


Deze optie kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor eventuele correcties van het materiaalveld, omdat dit cruciaal is voor het tonen van de knoppen in het gebruikersmenu en het tonen van de icoontjes in de lijst. 

Zo constateerden wij dat er records bestonden met boek en boeken in het materiaalveld. Zonder correctie zouden beide als aparte materialen gezien worden. In het gebruikersmenu zouden er dan knoppen met boek en boeken verschijnen.