Importeren van GGC-bestanden

Klik onder Beginscherm op Import/Export

Vanuit WinIBW kunnen titelbeschrijvingen gedownload worden naar lokale systemen.

 

Importeren van GGC-download

Zet een downloadfile vanuit OCLC-Pica klaar

In een teksteditor als Wordpad of Kladblok kunnen ongewenste velden eventueel verwijderd of gewijzigd worden.**

Zo zullen onder andere de GGC-velden  TCT, TMM, TCR, TTT, TTZ, JVU, NUM, BCL, TRW, GTR en ISP niet ingelezen worden.
In het voorbeeld hieronder zijn die gegevens blauw gemarkeerd.

Het eerste woord SET en het laatste \END bepalen het begin en einde van een record.
Deze woorden zijn dus cruciaal voor het correct inlezen van elke record en mogen niet verwijderd worden.

   

Meerdere velden met gelijke veldnamen (bijvoorbeeld auteurs en trefwoorden) worden in Bibliotheekportal achter elkaar samengevoegd met een koppelstreepje ertussen. 

** Als een titelbeschrijving basaal is ingevoerd en er geen trefwoorden vanuit een of meer ziekenhuisbibliotheken zijn ingevoerd, ontbreken - zoals in dit voorbeeld - de trefwoorden, die herkenbaar zijn aan de veldnaam \TRF.
Gebruik van de Gemeenschappelijke trefwoorden (\GTR) zou dan een optie kunnen zijn.

Als u die alsnog zou willen opnemen in de catalogus, kunnen de veldnamen met de tekstverwerker simpel worden gewijzigd van \GTR  in \TRF.
Het systeem leest dan ook die termen in.


Eenmaal klaar en bewaard op schijf kan dit bestand in de database worden ingelezen:

Klik onder beginscherm > import / export op de link: GGC-opmaak of EXCEL-opmaak gegevens importeren 

Dan verschijnt:


Klik op kies een bestand. Blader naar en kies het bewaarde GGC-bestand.

De groene knop upload naar Bibliotheekportal verschijnt.  Klik daar op.

Onderstaande overzicht wordt daarna getoond. (bestand wordt ingelezen, maar nog niet toegevoegd)

Na akkoord kan deze titel worden toegevoegd aan de database met toevoegen aan Bibliotheekportal

Na deze actie verschijnt de bevestiging dat deze titel is toegevoegd.

De opgesomde veldnamen worden niet gebruikt in Bibliotheekportal en worden dus niet opgenomen.

De daarop volgende optie 'Repareer en/of bekijk de database op de Database tools pagina' is uitsluitend van toepassing als er een compleet nieuwe database wordt ingelezen. Dus niet als er een of meerdere titels worden toegevoegd.