Sorteervolgorde instellen

Klik onder Lijst op Sorteren

Onderstaand dialoogvenster verschijnt:

Kies het eerste veld waarop u wilt sorteren. In het voorbeeld hierboven is dat JVP : jaar van publicatie.

Vervolgens kunt u kiezen voor oplopende of aflopende sortering .

Hierna kan eventueel een tweede sorteerveld worden gekozen en eveneens oplopende of aflopende volgorde

Klik vervolgens op sortering activeren.


NB: De laatst ingestelde sortering blijft actief totdat er andere sorteervelden of -volgordes ingesteld worden