Zoeken

Klik op de hoofdtab start zoekenU komt terecht op dezelfde lay-out zoals zichtbaar onder record

Alle velden zijn nu te doorzoeken, verdeeld over drie delen:  beschrijving, samenvatting en bibliotheekzaken.


Standaard gaat de cursor naar het titelveld onder de tab beschrijving met de titelgegevens en de uitleenadministratie;

Onder de tab samenvatting kan gezocht worden naar woorden uit de samenvatting;

Onder de tab bibliotheekzaken: de titelgegevens en specifieke zaken, zoals materiaalsoort, NLM-code, URL's.

 


Tijdens het invoeren van zoektermen kan zonder problemen geschakeld worden tussen de drie tabs beschrijving, samenvatting en bibliotheekzaken
 

Uiteraard kunnen meerdere criteria ingevuld worden. Zie ook Zoektips


De zoekactie kan uitgevoerd worden door de knop zoeken of <enter> De resultaten worden getoond onder lijst

Laatste zoekactie

De voorlaatste zoekactie kan worden wederom worden opgeroepen en uitgevoerd, als de laatste zoekactie wordt afgebroken en/of gegevens worden gewist.