Toevoegen, wijzigen en verwijderen

Titelbeschrijvingen toevoegen.

Als u klikt op de hoofdtab record zonder dat er een zoekactie aan vooraf ging, wordt aanvankelijk niets getoond totdat u klikt op toevoegen

 

    

 

Alle velden van één titelbeschrijving zijn nu te bewerken, verdeeld over drie delen:  beschrijving, samenvatting en bibliotheekzaken.

Standaard gaat de cursor naar de tab beschrijving: de titelgegevens met de uitleenadministratie;

Onder de tab samenvatting: wederom de titelgegevens en de samenvatting;

Onder de tab bibliotheekzaken: de titelgegevens en specifieke zaken, zoals materiaalsoort, NLM-code, URL's.

De titelgegevens blijven dus altijd in beeld. Zo weet u altijd welke record u aan het bewerken bent. Tijdens het invoeren kan zonder problemen geschakeld worden tussen de drie tabs.


Elke wijziging wordt direct verwerkt in de database. Tussentijdse opslag is niet nodig.
Tijdens het invoeren kunnen velden weliswaar beperkt met de Undo-functie worden leeggemaakt, maar na het verlaten van een record is al het ingevoerde/gewijzigde definitief.


Dupliceren

Deze functie is handig als u meerdere exemplaren van dezelfde titel in de collectie heeft. Wij adviseren om elk exemplaar apart op te nemen in het bestand, omdat de uitleen dan veel overzichtelijker is.

 

Verwijderen

U verwijdert hiermee de zichtbare titelbeschrijving. Eventueel gemaakte duplicaten van de beschrijving blijven dus intact.