Registreren van reserveringen en uitleningen

Zoek een titel via start zoeken

Klik in de lijst voor de juiste titel.

Klik op record. Onder de eerste tab bevinden zich beschrijving en uitleenadministratie

 

Reservering registreren

Vink Gereserveerd aan. Zo is het mogelijk alle reserveringen op te zoeken.

Vul de velden reservering, e-mail en eventueel info, relatie- of personeelsnummer in.

 

 

Reservering omzetten naar uitlening

Met naar uitleen kunnen de reeds vastgelegde gegevens van de reservering worden overgezet naar de uitleen.

NB: De status Gereserveerd wordt hiermee eveneens gewist. De nieuwe status wordt uitgeleend


Registratie van uitlening

Na rechtstreekse invoer van de lenergegevens of gedeeltelijk via een reservering: de handelingen zijn vanaf nu hetzelfde.

Met de knop tussen de datumvelden 'stempelt' u de actuele datum in het veld periode van

Met 2wk, 3wk of 4wk kunnen de respectievelijke leentermijnen worden 'gestempeld' op het veld periode tot

Er kan overigens ook een datum handmatig worden ingevuld.

Let op: het is nodig een retourdatum in te vullen om later de functie toon te laat te kunnen gebruiken.


Uitleen markeren

Klik simpelweg op uitgeleend, doorlopende uitleen, verlengd of vermist.
Bij de titelbeschrijving in bovenstaand voorbeeld is dan aan de gebruikerszijde zichtbaar: Uitgeleend tot 17-06-2020.
Tevens zal in de lijst aan de administrator-zijde een 'x' verschijnen voor de betreffende titel.


Uitleengegevens verwijderen

Klik simpelweg op wis uitleen. Alle velden die betrekking hebben op de uitleen worden gewist.
Uiteraard verdwijnen hiermee de indicaties aan de administrator- en gebruikerszijde.


Reservering wissen

Als een reservering is vastgelegd, maar alsnog vervalt, kan de reservering gemakkelijk gewist worden:
Transporteer de gegevens met naar uitleen naar de uitleen en klik vervolgens op wis uitleen

 

Verstreken uitleningen opzoeken

Met de functie toon te laat worden alle uitleningen onder lijst getoond waarvan de termijn is verstreken

De knop toon te laat staat eveneens onder lijst.