Importeren en exporteren

Kies beginscherm > import/export


De keuzemogelijkheden zijn:


Laatste upload

Demo.tab is onder het demonstratiedomein de bestandsnaam van de gehele database. 
(Onder uw eigen domeinnaam heeft dit bestand een andere naam). De inhoud is de upload van genoemde datum.
De records die daarna zijn bijgevoegd of verwijderd staan er respectievelijk niet of nog wel in.
Het bestand is eventueel te downloaden door middel van de rechter-muisknop met de keuze bestand opslaan als...

Bij een volledig nieuwe upload (Excel of tabs-gescheiden bestand, ongeacht de bestandsnaam) wordt het bestand overschreven. (zie hieronder).
De naam blijft ongewijzigd.


Import, upload 

Voor het oploaden van een geheel nieuw bestand gebruikt u de link Tab-gescheiden gegevens importeren.
De exportbestanden uit Zibisys (draaiend op Filemaker) zijn tab-gescheiden. Ook andere systemen kunnen tab-gescheiden tekst genereren.
Let op dat u hiermee het volledige bestand vervangt (in ons voorbeeld demo.tab) 
NB: De eerste record dient de veldnamen te bevatten.

Na de upload moet de database gecontroleerd en mogelijk gerepareerd worden. Zie hierover database expert tool.


Titels met GGC-opmaak of Excel-opmaak kunnen worden toegevoegd aan de bestaande database.
Het GGC-tekstbestand wordt vanuit WinIBW gegenereerd en is voorzien van veldnamen voor elk onderdeel van de titelbeschrijving.
Zie ook: Importeren van GGC-bestanden

Een Excel-bestand met toe te voegen records dient eveneens voorzien te zijn van de veldnamenin de eerste rij.

NB: Als u records toevoegt is reparatie en controle na de upload niet nodig!

 

Export, download (Excel bestand)

De gehele actieve database kunt u hier als Excelbestand downloaden. Na klikken op de link lijkt er niets te gebeuren in Windows, totdat het dialoogvenster opent om het bestand te bekijken of op te slaan. De downloadtijd is afhankelijk van het aantal records.
Met een redelijk snelle verbinding nemen 16000 records ongeveer 48 seconden in beslag voordat het dialoogvenster verschijnt.

 

'U kunt een zelf gekozen gedeelte van de huidige actieve database downloaden via de pagina's: zoekopdracht, selecties of toon te laat'
Klik op de afzonderlijke links, of klik op de tabs toon zoekopdracht, toon te laat, toon selecties onder lijst.

Het betreft hier de resultaten van normale en genoemde zoekacties onder lijst