Na het inloggen start het bestand altijd op met het berichtenvenster onder Beginscherm
Het berichtenvenster kan onder meer gebruikt worden voor:

  • een mededeling voor collega's op een andere locatie
  • eigen notities Zodra in het tekstveld iets gewijzigd, gewist of geschreven wordt, verschijnt de knop Wijzigingen opslaan
De knop verdwijnt weer als de tekst succesvol is bewaard.

De tekst is niet zichtbaar bij de gebruikers-zijde.