Retrovisie is een eenmansbedrijf, gespecialiseerd in de creatie van software-op-maat met behulp van Filemaker.
Sinds 1998 is al veel ervaring opgedaan en zijn voor diverse relaties databestanden ontworpen.

In eigen beheer werd voor het voormalige Ignatiusziekenhuis software voor de medische bibliotheek geschreven, waarmee een geheel eigen weg werd bewandeld binnen de Nederlandse (ziekenhuis)bibliotheekwereld.
Momenteel is de programmatuur in gebruik bij meerdere ziekenhuisbibliotheken.
Retrovisie is opgericht met het oog op de verkoop en verdere ontwikkeling van deze specifieke software onder de naam Zibisys.
Voorlopig zal daarbij het accent liggen op een catalogus en de bijbehorende importmodule voor gegevens van OCLC-Pica.
Naast deze activiteiten kunnen kleine bedrijven of zelfstandigen een beroep doen op Retrovisie voor advies en/of software-op-maat.