Retrovisie maakt databases op maat onder het motto 'Kijk vooruit met een heldere terugblik'.
Besluitvorming en verslaglegging hangen nauw samen met de wijze waarop informatie is vastgelegd.
Moeilijke software vertraagt de in- en uitvoer van gegevens. Bovendien verliest men dan al snel de motivatie om zich verder te verdiepen in de werking van een uitgebreid programma. Niemand leest immers graag handleidingen!
De mogelijkheden van veel programma's worden daardoor vaak maar gedeeltelijk benut.
In de praktijk komen kaartenbakjes, hulplijsten en stroken papier op het toetsenbord nog veelvuldig voor.
Data beheren kan echter ook leuk zijn. Vooral als de interface duidelijk is, aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden en de basis ook nog eens wordt gevormd door het veelzijdige en stabiele Filemaker.

Een goede interface kan echter alleen gebouwd worden na een goede analyse van processen en werkwijzen.
Het bouwen van een bestand kost daarom in het begin redelijk veel tijd.
Het resultaat, dat aansluit bij de praktijk en uitblinkt in bedieningsgemak, zal echter al snel voor enorme tijdwinst zorgen.
Uitgangspunten daarbij zijn eenvoud, herkenbaarheid, betaalbaarheid en besturing in het Nederlands.