De Visie

RetroVisie maakt databases op maat onder het motto 'Kijk vooruit met een heldere terugblik'.

Besluitvorming en verslaglegging hangen nauw samen met de wijze waarop informatie is en wordt vastgelegd.
Te uitgebreide en niet intuïtieve software kan een belemmering zijn voor een vlotte gegevensverwerking. 
Het kost niet alleen tijd om dergelijke software geheel te beheersen, maar ook de motivatie om ermee te werken neemt daardoor af.
De mogelijkheden van veel programma's worden daardoor vaak maar gedeeltelijk benut.

Data beheren kan echter ook leuk zijn. Vooral als de interface duidelijk is, aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden en de basis ook nog eens goed doordacht is. 

Een goede interface kan echter alleen gebouwd worden na een goede analyse van processen en werkwijzen.
Het bouwen van een bestand kost daarom in het begin redelijk veel tijd.

Het resultaat, dat aansluit bij de praktijk en uitblinkt in bedieningsgemak, zal echter al snel voor enorme tijdwinst zorgen.
Voornaamste uitgangspunten daarbij zijn eenvoud en effectiviteit.